Böhler Welding je multinacionalna kompanija koja proizvodi potrošni matarijal za zavarivanje.