Naš prodajni program vijčane robe se sastoji od:

Vijaka sa cilindričnom i šestougaonom glavom

Vijaka sa upuštenom glavom

Navrtki

Imbus vijaka

Podloški

Elastičnih elemenata za spajanje

Vijaka za drvo

Vijaka za lim

Vijaka sa burgijom